Toán lớp 9

Cách khảo sát hàm số $y=ax^{2}$

Hướng dẫn cách khảo sát hàm số $y=ax^{2}$ qua các ví dụ thực tế giúp học sinh lớp 9 làm tốt dạng toán này. Các bước khảo sát hàm số $y=ax^{2}$: – Tìm tập xác định ($ D=\mathbb{R}$) – Xác định tính đồng biến (a>0), nghịch biến (a<0) – Lập bảng giá trị – Nhận […]

Cách giải phương trình trùng phương

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG Cho phương trình: $ \displaystyle ax^{4}+bx^{2}+c=0\,\,\,\,(a\ne 0)$   (1) Đặt $ \displaystyle \text{t}=x^{2}\,\,(\text{t}\ne 0)$ Ta được phương trình: $a t^{2}+b t+c=0$ (2) Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt ⇔ (2) có hai nghiệm dương phân biệt ⇔ $ \left\{ \begin{array}{l}\Delta >0\\P>0\\S>0\end{array} \right.$ Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt ⇔ […]