Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn

Hướng dẫn học sinh giải phương trình bậc 2 một ẩn bằng máy tính casio fx 570ES Plus.

Phương trình bậc 2 một ẩn có dạng tổng quát $a x^{2}+b x+c=0$.

Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng:

Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn

Ta chọn phím Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn chọn Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn rồi nhập các hệ số $a; b; c$ của phương trình vào máy.

– Phương trình có nghiệm thì sẽ hiển thị kết quả $x_{1}; x_{2}$

– Phương trình vô nghiệm (nghiệm ảo trên tập số phức) nếu máy tính hiện ra màn hình nghiệm có chứa i.

Ví dụ giải phương trình bậc 2 một ẩn bằng máy tính

Giải phương trình bậc hai một ẩn $73 x^{2}-47 x-25460=0$

Ấn mode chọn Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn chọn Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn rồi ta nhập số liệu

Ta nhập 73 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn (a = 73); -47 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn (b=-47); -25460 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải phương trình bậc 2 một ẩn (c=-25460)

Kết quả hiện ra: $x_{1}=19$; ${x}_{2}=-\dfrac{1340}{73}$

Vậy PT có nghiệm $x_{1}=19$; ${x}_{2}=-\dfrac{1340}{73}$.

Tương tự ta có thể bấm máy tính giải các phương trình bậc 2 khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *