đề thi hsg toán 7

Đề thi OLympic HK1 Toán 7 THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc 2022-2023

Đây là bài thứ 41 of 41 trong series Đề thi HSG Toán 7

Đề thi OLympic môn Toán lớp 7 THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi OLympic HK1 Toán 7 THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2022-2023 Câu 5 giải bởi […]

Đề khảo sát năng lực HSG Toán 7 huyện Ninh Giang 2022-2023

Đây là bài thứ 40 of 41 trong series Đề thi HSG Toán 7

Đề khảo sát năng lực học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 5 tháng 11 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đề khảo sát năng lực HSG Toán 7 huyện Ninh Giang, Hải Dương […]

Đề thi HSG Toán 7 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 38 of 41 trong series Đề thi HSG Toán 7

Đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi HSG Toán 7 huyện Tiền Hải, Thái Bình năm học 2021-2022 *Download file Đề thi HSG Toán 7 […]

Đề thi HSG Toán 7 huyện Hương Khê, Hà Tĩnh 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 37 of 41 trong series Đề thi HSG Toán 7

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 13 câu. Đáp án Đề thi HSG Toán 7 huyện Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2021-2022 *Download file Đề thi HSG Toán 7 […]

15 đề thi HSG Toán 7 cấp trường có đáp án file word

Đây là bài thứ 36 of 41 trong series Đề thi HSG Toán 7

Tuyển chọn “15 đề thi HSG toán 7 cấp trường có đáp án” gồm các đề thi hay được tuyển chọn từ các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường khối lớp 7. Bộ đề thi học sinh giỏi Toán 7 này giúp các em rèn luyện nâng cao khả năng giải toán, cũng như […]

Đề thi HSG Toán 7 huyện Như Thanh, Thanh Hoá 2021-2022

Đây là bài thứ 34 of 41 trong series Đề thi HSG Toán 7

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 5/5/2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Gợi ý Đáp án Câu 3: 3.1: xy(x-2)-(x-2)=5 <=> (xy-1)(x-2)=5 Giải hệ… 3.2: Từ gt: a3+b3+c3+d3=3c3-15d3=3(c3-5d3) chia hết cho […]