Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề).

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *