Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Yên Thành, Nghệ An 2021-2022

Đề thi chọn học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 vòng 3 huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Yên Thành, Nghệ An 2021-2022

Đáp án Đề thi HSG Toán 9 vòng 3 huyện Yên Thành, Nghệ An năm 2021-2022

Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Yên Thành, Nghệ An 2021-2022 Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Yên Thành, Nghệ An 2021-2022 Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Yên Thành, Nghệ An 2021-2022

Series Navigation<< Đề thi HSG môn Toán 9 thị xã Kinh Môn, Hải Dương 2021-2022Đề thi HSG môn Toán THCS tỉnh Bình Dương 2021-2022 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.