Chuyên đề Toán lớp 5

Dạng bài tập suy luận đơn giản – Bồi dưỡng Toán 5

Đây là bài thứ 23 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Bài tập có lời giải: Bài 1: Trong 1 ngôi đền có 3 vị thần ngồi cạnh nhau. Thần thật thà (luôn luôn nói thật) ; Thần dối trá (luôn nói dối) ; Thần khôn ngoan (lúc nói thật, lúc nói dối). Một nhà toán học hỏi 1 vị thần bên trái: Ai ngồi cạnh […]

Dạng bài lựa chọn tình huống – Bồi dưỡng Toán 5

Đây là bài thứ 22 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Bài tập có lời giải: Bài 1: Trong kì thi HS giỏi tỉnh có 4 bạn Phương, Dương, Hiếu, Hằng tham gia. Được hỏi quê mỗi người ở đâu ta nhận được các câu trả lời sau: Phương: Dương ở Thăng Long còn tôi ở Quang Trung Dương: Tôi cũng ở Quang Trung còn Hiếu […]

Bài tập: Toán khử

Đây là bài thứ 21 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT Đối với một số bài toán có tới ba đại lượng, khi giải chúng ta phải có thêm bước biến đổi nhỏ để làm cho hai giá trị của một đại lượng nào đó giống nhau. Nhờ đó mà ta tạm “xóa bỏ” đi được đại lượng ấy bằng phép trừ thích hợp. […]

Bài tập: Giả thiết tạm

Đây là bài thứ 20 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT Một số bài toán, ta giả sử có một giả thiết (điều kiện) nào đó không có trong thực tế hay không có trong điều khiện đã cho của bài toán. Đưa vào giả thiết đó cùng với những điều kiện đã cho của bài toán để dễ dàng tìm ra cách giải […]

Bài tập: Toán tính ngược từ cuối lên

Đây là bài thứ 18 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT Kiến thức cần nhớ Giải các bài toán bằng phương pháp tính ngược là căn cứ vào dữ kiện của bài toán để suy luận qua các bước sau: – Dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu diễn các đại lượng của bài toán. – Từ dữ kiện cuối tính giá trị tương […]

Bài tập: Hình khối, hộp

Đây là bài thứ 16 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT Hình hộp chữ nhật Ví dụ: Bao diêm, viên gạch có dạng hình hộp chữ nhật. – Hình hộp chữ nhật có 6 mặt: Hai mặt đáy và bốn mặt bên đều là hình chữ nhật. – Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh: Đỉnh A, B, C , D, M […]

Bài tập: Diện tích tam giác, hình thang, hình tròn

Đây là bài thứ 17 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

BÀI TOÁN DIỆN TÍCH TỔNG HỢP Bài 1. Cho tam giác ABC. Lấy điểm D trên cạnh BC sao cho BD = $ \dfrac{1}{3}$ BC. Nối AD. Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho ED = EC. Biết diện tích tam giác ECD là 2cm2. Tính diện tích tam giác ABC. Bài 2. Cho […]

Bài tập: Toán hai hiệu số

Đây là bài thứ 15 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Xác định hai số khi biết hai hiệu số. Xác định hai hiệu số: Hiệu tổng và hiệu thành phần. – Vẽ sơ đồ thể hiện hiệu tổng và hiệu thành phần. – Tìm hiểu tổng, hiệu thành phần. Lấy hiệu tổng chia hiệu thành phần để tìm một số […]

Bài tập: Toán hai tỉ số

Đây là bài thứ 14 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT – Hướng dẫn học sinh làm quen với hai loại toán: Hai tỉ số tổng không đổi, hai tỉ số hiệu không đổi. Biết thêm về dạng toán hai tỉ số tổng thay đổi, hiệu thay đổi. – Quy ước: Tỉ số của hai số a và b là thương của phép chia […]

Bài tập: Toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Đây là bài thứ 13 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

I. LÝ THUYẾT – Mối liên hệ về các đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch. – Một số dạng toán liên quan đến tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch: Toán công việc, toán chuyển động…. II. BÀI TẬP 1. Các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài 1. Tổ […]

Bài tập: Toán trung bình cộng

Đây là bài thứ 12 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT Trung bình cộng (TBC) của hai số a và b là $ \dfrac{{a+b}}{2}$ TBC của n số x­1, x2, x3, …,xn là $ \dfrac{{x_{1}+x_{2}+x_{3}+\ldots +x_{n}}}{n}$ BÀI TẬP Bài 1. Tính trung bình cộng của các số sau: a) 24 và 26 là: b) 12, 13 và 14 là: c) 10, 20, 30, 40 […]

Bài tập: Toán tổng, hiệu, tỉ

Đây là bài thứ 11 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU Học sinh nắm được quy tắc cơ bản của loại toán này. Tính nhanh, tính nhẩm, làm theo công thức. Bài 1. a) (Tính bằng cách nhanh nhất). Tìm hai số có: Tổng = 120; Hiệu = 20 Tổng = 240; Hiệu = 60 Tổng = 342; […]

Bài tập: Tỉ số phần trăm

Đây là bài thứ 10 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Bài 1. Viết các số sau bằng kí hiệu phần trăm: $ \dfrac{5}{{10}};\dfrac{{71}}{{100}};\dfrac{{327}}{{1000}};\dfrac{{4983}}{{10000}};\dfrac{7}{2};\dfrac{4}{5};\dfrac{{15}}{8};\dfrac{{49}}{{25}}$ Bài 2. Viết các số sau thành tỉ số phầm trăm: 0,59; 0,7; 0,324; 1,73; 9,81; 0,01; 0,002; 1,023; 23 Bài 3. Tính tỉ số phần trăm của hai số: (Ví dụ: 27/11 = 27$ \times $100/11% = …) a) 18 và […]

Bài tập: Dãy số

Đây là bài thứ 9 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Dãy cách đều +  Cách tìm quy luật và viết thêm số hạng. +  Công thức tính số hạng của một dãy cách đều. Tổng của dãy cách đều. +  Tìm xem một số nào đó có thuộc dãy hay không? +  Tìm vị trí của một số nào đó […]

Bài tập: Số thập phân

Đây là bài thứ 8 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

QUAN HỆ GIỮA CÁC HÀNG TRONG MỘT SỐ – Viết, đọc số thập phân. Phân biệt phần nguyên, phần thập phân. – So sánh số thập phân. Nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000…. Bài 1. Viết số thập phân: a) Gồm 5 đơn vị, 3 phần mười, 4 phần trăm và 2 phần nghìn: […]

Bài tập: Phân số, các phép tính phân số

Đây là bài thứ 7 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Phân số: là số có dạng $ \dfrac{a}{b}$ (a; b là số tự nhiên, b$ \ne $0) 2. Các tính chất cơ bản của phân số (cùng nhân, chia tử, mẫu. Phân số tối giản) 3. So sánh phân số (cùng mẫu, cùng tử, trung gian, phần hơn, phần bù, […]

Bài tập: Dấu hiệu chia hết, phép chia có dư

Đây là bài thứ 6 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ – Dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 5 – Dấu hiệu chia hết cho 3, chia hết cho 9 Mở rộng: – Dấu hiệu chia hết cho 4, chia hết cho 25 – Dấu hiệu chia hết cho 8, chia hết cho 125. Một số dấu hiệu khác: […]

Bài ôn tập đơn vị đo độ dài, khối lượng và diện tích

Đây là bài thứ 5 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Học sinh nắm được các loại đơn vị đo độ dài, cách đổi giữa các loại đơn vị. Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 1km = ………….hm 1hm = …………dm 1km = …………m 204m = ………..dm 148 dm = ………cm 4000mm = ……..m 1800cm […]

Các bài toán liên quan tới tính nhanh

Đây là bài thứ 4 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Các bài toán tính nhanh giá trị biểu thức và những bài toán liên quan là những bài toán nâng cao giúp học sinh lớp 5 bồi dưỡng kiến thức. Bài 1: Tính nhanh giá trị các biểu thức sau: a) A = 2634 + 873 + 8375 – 4873 – 3634 + 626 b) […]