toán nâng cao lớp 6

3 dạng bài ôn tập Toán lớp 6 nâng cao

BÀI ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 NÂNG CAO Dạng 1. Thực hiện cộng trừ phân số Bài 1. Thực hiện phép tính rồi rút gọn phân số (nếu có thể) a)     $ \dfrac{7}{{19}}+\dfrac{{12}}{{19}}$ b)    $ \dfrac{{-5}}{{13}}+\dfrac{{-4}}{{13}}$ c)     $ \dfrac{3}{5}-\dfrac{{-1}}{2}$ d)    $ \dfrac{{-5}}{7}-\dfrac{1}{3}$ e)     $ \dfrac{{-2}}{5}-\dfrac{{-3}}{4}$ f)      $ -5-\dfrac{1}{6}$ Bài 2. Rút gọn phân số rồi […]

Chuyên đề điền chữ số còn thiếu trong phép tính

Đây là bài thứ 27 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Các bài toán về điền chữ số còn thiếu không chỉ yêu cầu kĩ năng tính toán đúng mà còn đòi hỏi cả lập luận chính xác và hợp lí. Các em theo dõi 20 bài tập dưới đây để biết cách làm dạng bài này, từ đó áp dụng vào giải toán.  *Download […]

Tìm chữ số chưa biết để thỏa mãn điều kiện để chia hết

Đây là bài thứ 24 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Để làm dạng toán tìm chữ số chưa biết để thỏa mãn điều kiện để chia hết ta cần vận dụng tính chất chia hết của một tổng (hiệu) và các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 để xét. * Với bài toán điền chữ số vào * (tìm chữa số trong […]

Ứng dụng đồng dư thức vào giải toán lớp 6 nâng cao

Đây là bài thứ 22 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Kiến thức cơ bản về đồng dư thức và ứng dụng đồng dư thức giải các dạng Toán 6 nâng cao: chia hết, tìm số tự nhiên, tận cùng, số nguyên tố, chính phương. *Download file word Ứng dụng đồng dư thức vào giải toán lớp 6 nâng cao.docx bằng cách click vào nút Tải […]

19 bài tập tìm tập hợp, bội chung nhỏ nhất – Toán nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 3 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

TÌM TẬP HỢP BỘI CHUNG – TOÁN 6 NÂNG CAO Bài 1: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN (60;280) b, BCNN(84;108) c, BCNN(13;15) d, BCNN(10;12;15) Bài 2: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN(8;9;11) b, BCNN(24;40;168) c, BCNN(40;52) d, BCNN(42;70;180) Bài 3: Tìm các […]