toán nâng cao lớp 6

3 dạng bài ôn tập Toán lớp 6 nâng cao

BÀI ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 NÂNG CAO Dạng 1. Thực hiện cộng trừ phân số Bài 1. Thực hiện phép tính rồi rút gọn phân số (nếu có thể) a)     $ \dfrac{7}{{19}}+\dfrac{{12}}{{19}}$ b)    $ \dfrac{{-5}}{{13}}+\dfrac{{-4}}{{13}}$ c)     $ \dfrac{3}{5}-\dfrac{{-1}}{2}$ d)    $ \dfrac{{-5}}{7}-\dfrac{1}{3}$ e)     $ \dfrac{{-2}}{5}-\dfrac{{-3}}{4}$ f)      $ -5-\dfrac{1}{6}$ Bài 2. Rút gọn phân số rồi […]

Chuyên đề điền chữ số còn thiếu trong phép tính

Đây là bài thứ 27 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Các bài toán về điền chữ số còn thiếu không chỉ yêu cầu kĩ năng tính toán đúng mà còn đòi hỏi cả lập luận chính xác và hợp lí. Các em theo dõi 20 bài tập dưới đây để biết cách làm dạng bài này, từ đó áp dụng vào giải toán.  *Download […]

Tìm chữ số chưa biết để thỏa mãn điều kiện để chia hết

Đây là bài thứ 24 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Để làm dạng toán tìm chữ số chưa biết để thỏa mãn điều kiện để chia hết ta cần vận dụng tính chất chia hết của một tổng (hiệu) và các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 để xét. * Với bài toán điền chữ số vào * (tìm chữa số trong […]

Ứng dụng đồng dư thức vào giải toán lớp 6 nâng cao

Đây là bài thứ 22 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Kiến thức cơ bản về đồng dư thức và ứng dụng đồng dư thức giải các dạng Toán 6 nâng cao: chia hết, tìm số tự nhiên, tận cùng, số nguyên tố, chính phương. *Download file word Ứng dụng đồng dư thức vào giải toán lớp 6 nâng cao.docx bằng cách click vào nút Tải […]

19 bài tập tìm tập hợp, bội chung nhỏ nhất – Toán nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 3 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

TÌM TẬP HỢP BỘI CHUNG – TOÁN 6 NÂNG CAO Bài 1: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN (60;280) b, BCNN(84;108) c, BCNN(13;15) d, BCNN(10;12;15) Bài 2: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN(8;9;11) b, BCNN(24;40;168) c, BCNN(40;52) d, BCNN(42;70;180) Bài 3: Tìm các […]

32 bài toán về tia phân giác của một góc – Toán nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 2 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Hướng dẫn học sinh lớp 6 làm dạng toán về tia phân giác của một góc qua các bài tập có lời giải. Đây là một dạng toán cơ bản, nâng cao lớp 6. *Download file word 32 bài toán về tia phân giác của một góc – Toán nâng cao lớp 6.docx bằng cách […]

Cách tính số góc, số tam giác tạo thành – Toán nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 6 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Cách tính số góc,  tính số tam giác tạo thành qua các bài tập có lời giải giúp học sinh lớp 6 nâng cao kiến thức, ôn thi bồi dưỡng HSG môn Toán 6. *Download file word Cách tính số góc, số tam giác tạo thành – Toán nâng cao lớp 6.docx bằng cách click […]

Cách tính số giao điểm – Toán nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 2 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Cách tính số giao điểm qua các bài tập có lời giải dành cho học sinh lớp 6 học lực khá giỏi nâng cao kiến thức, ôn thi bồi dưỡng HSG môn Toán 6. *Download file word Cách tính số giao điểm – Toán nâng cao lớp 6.docx bằng cách click vào nút Tải về […]

Cách tính số điểm, đường thẳng, đoạn thẳng – Toán nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 16 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Cách tính số điểm, số đường thẳng, số đoạn thẳng qua các bài tập có lời giải dành cho học sinh lớp 6 nâng cao kiến thức, ôn thi bồi dưỡng HSG Toán 6. *Download file word Cách tính số điểm, đường thẳng, đoạn thẳng.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

15 bài tính tổng tự nhiên dạng tích có hướng dẫn giải

Đây là bài thứ 15 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Tính tổng tự nhiên dạng tích là dạng toán nâng cao lớp 6 dành cho học sinh khá giỏi kiếm điểm 10, ôn thi bồi dưỡng HSG Toán 6. *Download file word 15 bài tính tổng tự nhiên dạng tích có hướng dẫn giải.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

34 bài toán tính tổng phân số có hướng dẫn giải

Đây là bài thứ 14 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

34 bài toán tính tổng phân số có hướng dẫn giải kèm theo là tài liệu hay dành cho học sinh lớp 6 nâng cao kiến thức, ôn thi HSG Toán 6. *Download file word 34 bài toán tính tổng phân số có hướng dẫn giải.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Tìm giá trị nhỏ nhất – lớn nhất của phân số – Toán lớp 6

Đây là bài thứ 13 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề Tìm giá trị nhỏ nhất – giá trị lớn nhất của phân số – Toán lớp 6 dành cho học sinh lớp 6 bồi dưỡng nâng cao kiến thức. *Download file Tìm giá trị nhỏ nhất – lớn nhất của phân số bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

So sánh hai tổng hoặc hai tích mà không tính cụ thể giá trị của chúng

Đây là bài thứ 3 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để so sánh hai tổng, hai tích hoặc biểu thức kết hợp giữa phép cộng và phép nhân, ta thường quan sát và sử dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân đế đánh giá, so sánh. *Lưu ý: – Với a, b, c  N;  a > b thì a. […]

Một số bài toán chứng minh chia hết lớp 6 nâng cao

Đây là bài thứ 4 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải dạng toán chứng minh chia hết qua những bài toán nâng cao có đáp án. Bài 1: Chứng minh rằng: a, $ \displaystyle \overline{{ab}}+\overline{{ba}}\vdots 11$ b, $ \displaystyle \overline{{ab}}-\overline{{ba}}\vdots 9$ (a > b) c, $ \displaystyle \overline{{abcabc}}\vdots 7,11,13$ Hướng dẫn giải: a, Ta có: $ \displaystyle \overline{{ab}}+\overline{{ba}}=10a+b+10b+1=11b+11b\vdots 11$ […]

Bài tập so sánh 2 lũy thừa nâng cao có lời giải

Đây là bài thứ 5 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

So sánh 2 lũy thừa là dạng toán khó trong chương trình Toán lớp 6. Để làm được dạng toán này đòi hỏi các em phải luyện tập nhiều qua các bài toán. A. CÁC PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH 2 LŨY THỪA I. Phương pháp 1 Để so sánh hai luỹ thừa ta thường đưa […]