Chuyên đề Toán lớp 9

Cách giải phương trình bậc 3 – Toán nâng cao lớp 9

Đây là bài thứ 5 of 10 trong series Toán nâng cao lớp 9

Phương trình bậc 3 là phương trình có dạng: $ \displaystyle \text{a}\text{x}^{3}+bx^{2}+cx+d=0$ Phương pháp giải Thông thường chúng ta nhẩm một nghiệm hoặc dùng máy tính để có được một nghiệm của phương trình. Sau đó phân tích thành nhân tử và chuyển về giải phương trình bậc 2. $ \displaystyle \text{a}\text{x}^{3}+bx^{2}+cx+d=0\Leftrightarrow \left( {x-x_{0}} \right)\left( […]

Một số bài toán rút gọn biểu thức chứa căn thức nâng cao

Đây là bài thứ 6 of 10 trong series Toán nâng cao lớp 9

1) Các bài toán biến đổi đại số thông thường Ví dụ 1. (Trích đề thi HSG huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh) Tính giá trị của biểu thức: $ A=\sqrt{{6-2\sqrt{5}}}+\sqrt{{14-6\sqrt{5}}}$ Lời giải. Ta có: $ A=\sqrt{{6-2\sqrt{5}}}+\sqrt{{14-6\sqrt{5}}}=\sqrt{{{\left( {\sqrt{5}-1} \right)}^{2}}}+\sqrt{{{\left( {3-\sqrt{5}} \right)}^{2}}}=\sqrt{5}-1+3-\sqrt{5}=2$ Ví dụ 2. (Trích đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng năm 2010-2011) Rút gọn  $ […]