Chuyên đề Toán lớp 9

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b qua các ví dụ minh họa

Muốn vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b chúng ta chỉ cần xác định 2 điểm phân biệt bất kì trên đường thẳng đó. Và nên chọn các điểm có tọa độ là số nguyên. Trong chương trình Toán lớp 9 các em được học về hàm số bậc nhất có dạng $y=ax+b (a […]

Cách giải phương trình bậc 2 bằng đồ thị

PHƯƠNG PHÁP Cách giải phương trình bậc hai bằng đồ thị Để giải phương trình bậc hai $a x^{2}+{bx}+{c}=0$ (tức là $a x^{2}=-{bx}-{c}$ ) bằng đồ thị, ta vẽ parabol $y=a x^{2}$ và đường thẳng $y={bx}-{c}$ trong cùng một hệ trục toạ độ, rồi xác định hoành độ các giao điểm của chúng (nếu có). […]

5 dạng bài: Giải bài toán bằng cách lập phương trình ôn thi vào 10

A) TÓM TẮT LÝ THUYẾT Bước 1: Lập phương trình hoặc hệ phương trình: a) Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. b) Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các địa lượng đã biết. c) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: […]