Chuyên đề Toán lớp 9

Bộ 186 bài hình ôn thi vào 10 và bồi dưỡng HSG Toán THCS file word

Đây là bài thứ 11 of 11 trong series Toán nâng cao lớp 9

Bộ 186 bài hình học dành cho học sinh lớp 9 ôn thi vào 10 và bồi dưỡng HSG môn Toán THCS file word. *Xem hoặc tải file word Bộ 186 bài hình học bồi dưỡng HSG Toán THCS bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 9 THCS Ngô Sĩ Liên 2022-2023

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội năm học 2022-2023 dành cho học sinh lớp 9 tự làm chuẩn bị kiểm tra HK1. Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 9 trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2022-2023 gồm các dạng bài trong chương […]

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 9 THCS Archimedes 2022-2023

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Archimedes, Hà Nội năm học 2022-2023 dành cho học sinh lớp 9 tự làm chuẩn bị kiểm tra HK1. Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 9 trường THCS Archimedes năm 2022-2023 gồm các dạng bài trong chương trình học kì 1 […]

Cách giải phương trình bậc 3 – Toán nâng cao lớp 9

Đây là bài thứ 5 of 11 trong series Toán nâng cao lớp 9

Phương trình bậc 3 là phương trình có dạng: $ \displaystyle \text{a}\text{x}^{3}+bx^{2}+cx+d=0$ Phương pháp giải Thông thường chúng ta nhẩm một nghiệm hoặc dùng máy tính để có được một nghiệm của phương trình. Sau đó phân tích thành nhân tử và chuyển về giải phương trình bậc 2. $ \displaystyle \text{a}\text{x}^{3}+bx^{2}+cx+d=0\Leftrightarrow \left( {x-x_{0}} \right)\left( […]

Một số bài toán rút gọn biểu thức chứa căn thức nâng cao

Đây là bài thứ 6 of 11 trong series Toán nâng cao lớp 9

1) Các bài toán biến đổi đại số thông thường Ví dụ 1. (Trích đề thi HSG huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh) Tính giá trị của biểu thức: $ A=\sqrt{{6-2\sqrt{5}}}+\sqrt{{14-6\sqrt{5}}}$ Lời giải. Ta có: $ A=\sqrt{{6-2\sqrt{5}}}+\sqrt{{14-6\sqrt{5}}}=\sqrt{{{\left( {\sqrt{5}-1} \right)}^{2}}}+\sqrt{{{\left( {3-\sqrt{5}} \right)}^{2}}}=\sqrt{5}-1+3-\sqrt{5}=2$ Ví dụ 2. (Trích đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng năm 2010-2011) Rút gọn  $ […]

Một số bài tập chọn lọc hình học phẳng lớp 9 có lời giải

Đây là bài thứ 7 of 11 trong series Toán nâng cao lớp 9

BÀI TẬP CHỌN LỌC HÌNH HỌC PHẲNG LỚP 9 CÓ LỜI GIẢI Các bài tập chọn lọc hình học phẳng – Toán lớp 9 có trong tài liệu dưới đây:  *Download file word Một số bài tập chọn lọc hình học phẳng lớp 9 có lời giải.docx bằng cách click vào nút Tải về […]

Cách giải phương trình bậc bậc cao (lớn hơn 3)

Đây là bài thứ 8 of 11 trong series Toán nâng cao lớp 9

Để giải một phương trình bậc cao (lớn hơn 3) chúng ta thường biến đổi phương trình đó về dạng tích hoặc sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ. Cụ thể các em xem phương pháp giải từng dạng phương trình bậc cao có bậc lớn hơn 3 trong tài liệu dưới đây:  *Download […]

Dạng toán về biểu thức liên hệ giữa các nghiệm của phương trình bậc hai

Các công thức áp dụng: $ \displaystyle \begin{array}{l}x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=(x_{1}^{2}+2x_{1}x_{2}+x_{2}^{2})-2x_{1}x_{2}=(x_{1}+x_{2})^{2}-2x_{1}x_{2}\\x_{1}^{3}+x_{2}^{3}=(x_{1}+x_{2})(x_{1}^{2}-x_{1}x_{2}+x_{2}^{2})=(x_{1}+x_{2})\left[ {{(x_{1}+x_{2})}^{2}-3x_{1}x_{2}} \right]\\x_{1}^{4}+x_{2}^{4}=(x_{1}^{2})^{2}+(x_{2}^{2})^{2}=(x_{1}^{2}+x_{2}^{2})^{2}-2x_{1}^{2}x_{2}^{2}=\text{ }\!\![\!\!\text{ }(x_{1}+x_{2})^{2}-2x_{1}x_{2}\text{ }\!\!]\!\!\text{ }-2x_{1}^{2}x_{2}^{2}\\\dfrac{1}{{x_{1}}}+\dfrac{1}{{x_{2}}}=\dfrac{{x_{1}+x_{2}}}{{x_{1}x_{2}}}\\………..\end{array}$ Và tương tự học sinh có thể biến đổi được nhiều biểu thức theo $ \displaystyle S=x_{1}+x_{2};P=x_{1}x_{2}$ Với dạng toán này ta không giải phương trình để tìm nghiệm mà biến đổi biểu thức cần tính giá trị theo tổng và […]