Đề thi Toán lớp 10

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon […]

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 2021 […]

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh 2021 […]

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 10 tỉnh Bắc Giang 2021 – 2022 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 10 tỉnh Bắc Giang 2021 – […]

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 10 THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thị Điểm, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm gồm 50 câu. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 10 THPT Đoàn Thị Điểm, Hà […]