Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án

Đây là bài thứ 180 of 181 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 lần 3, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 150 phút.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án

Đáp án Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh năm học 2023-2024

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án Đề thi HSG Toán 9 thành phố Bắc Ninh 2023-2024 có đáp án
Series Navigation<< Đề khảo sát HSG Toán 9 (lần 3) thành phố Tam Kỳ 2023-2024Đề thi HSG Toán 9 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2023-2024 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *