phân số

34 bài toán tính tổng phân số có hướng dẫn giải

Đây là bài thứ 14 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

34 bài toán tính tổng phân số có hướng dẫn giải kèm theo là tài liệu hay dành cho học sinh lớp 6 nâng cao kiến thức, ôn thi HSG Toán 6. *Download file word 34 bài toán tính tổng phân số có hướng dẫn giải.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Phép nhân phân số

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Quy tắc nhân phân số Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Ví dụ 1: $\displaystyle\frac{4}{5} \times \frac{3}{7}=\frac{4 \times 3}{5 \times 7}=\frac{12}{35}$ Ví dụ 2: $\displaystyle\frac{9}{8} \times \frac{5}{18}=\frac{9 \times 5}{8 \times 18}=\frac{45}{144}=\frac{5}{16}$ Lưu ý: +) Sau khi làm phép nhân hai […]

Phép trừ phân số

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phép trừ hai phân số a) Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số Quy tắc: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. b) Phép trừ hai […]

Phép cộng phân số

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Phép cộng hai phân số a) Phép cộng hai phân số có cùng mẫu số Quy tắc: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. b) Phép cộng hai phân số khác mẫu số Quy tắc: Muốn […]