đề thi hk2 toán 9

Tổng hợp đề thi HK2 Toán 9 của các trường THCS trên toàn quốc dành cho các em học sinh lớp 9 tham khảo chuẩn bị thi hết học kì 2 Toán lớp 9.

Đề thi HK2 Toán 9 THCS & THPT Lương Thế Vinh 2022-2023

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Bài 5: Đăt P=m+2n-3p ⇒ 2P=2m+4n-6p. Từ đk m^2+n^2+p^2<=14 ⇔ m^2+n^2+p^2-2P<=14-2P ⇔ (m^2-2m+1)+(n^2-4n+4)+(p^2+6p+9)<=28-2P (m-1)^2+(n-2)^2+(p+3)^2<=28-2P 0<=28-2P […]