đề thi thử vào 10

Đề thi thử vào 10 môn Toán (lần 2) THCS & THPT Lương Thế Vinh 2023-2024

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán lần thứ 2 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, năm học 2021-2022. Thời gian 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi thử vào 10 môn Toán (lần 2) THCS & THPT Lương Thế Vinh năm học […]

Đề KSCL vào lớp 10 môn Toán THPT Quảng Xương 4 năm học 2023-2024

Đề khảo sát chất lượng thi vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS TT Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, năm học 2023-2024. Thời gian 120 phút. Ngày khảo sát 24/3/2024. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề KSCL vào lớp 10 môn Toán THPT Quảng Xương 4 […]

Đề thi thử vào lớp 10 lần 2 môn Toán THCS TT Bến Sung 2023-2024

Đề khảo sát chất lượng thi vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS TT Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, năm học 2023-2024. Thời gian 120 phút. Ngày khảo sát 24/3/2024. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 lần 2 môn Toán THCS […]

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội 2023

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội, thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Môn thi Toán chung. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2023

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Nguyễn Công Trứ năm 2022

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022. Thời gian 120 phút. Vòng 5. Ngày thi 11/6/2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Nguyễn […]