đề thi thử vào 10

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội 2023

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội, thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Môn thi Toán chung. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2023

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Nguyễn Công Trứ năm 2022

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022. Thời gian 120 phút. Vòng 5. Ngày thi 11/6/2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Nguyễn […]

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán thị xã Thái Hòa 2022-2023 có đáp án

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, năm học 2022-2023. Thời gian 120 phút. Có đáp án. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 3 thị xã Thái Hòa 2022-2023 Đáp án Đề thi […]