Bài tập tuần Toán 9

Phiếu bài tập cuối Toán lớp 9 bám sát với chương trình học Toán 9 theo từng tuần trong năm học, giúp học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức Toán 9 theo tuần học.

Phiếu bài tập Toán lớp 9 – Tuần 31

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 9 – Tuần 31: Phương trình quy về phương trình bậc hai. Hình nón, hình nón cụt. Bài 1: Giải phương trình a) $\dfrac {x+3}{4}-3=\dfrac {( x+5 )( x-2 )}{3}$ b) $\dfrac {14}{x^2-9}+\dfrac {4-x}{x+3}=\dfrac {7}{x+3}-\dfrac {1}{3-x}$ c) $\dfrac {\left( x+5 \right)^2}{2}-\dfrac {x}{3}=\dfrac {\left( x-3 \right)^2}{3}$ d) $\dfrac […]