Series: Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG Toán lớp 6 trong các kì thi học sinh giỏi cấp quận huyện, tỉnh thành phố trên cả nước dành cho học sinh lớp 6 ôn thi HSG.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 2 of 44 trong series Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án. Ngày thi 15 tháng 3 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án hướng dẫn chấm Đề thi HSG Toán 6 huyện […]