Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Thái Bình 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán chuyên tỉnh Thái Bình, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin học.

Ngày thi 10 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Thái Bình 2023-2024

Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Thái Bình 2023-2024 Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Thái Bình 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *