đề thi vào 10 môn toán năm 2022

Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học sư phạm Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Hình thức thi tự luận gồm 11 câu. Đáp án Đề thi Toán vào 10 trường THCS & THPT Nguyễn […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hòa Bình 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Hòa Bình, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT PTDTNT THPT tỉnh, các trường PT DTNT THCS&THPT năm học 2022-2023. Ngày thi 23 tháng 6 năm […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Cà Mau 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Cà Mau, năm học 2022-2023. Đề thi chính thức thi vào trường THPT chuyên tỉnh Cà Mau năm 2022-2023. Môn thi Toán (không chuyên) Ngày thi 21 tháng 6 năm 2022. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Ngày thi 20 tháng 6 năm 2022. Môn thi: Toán (chuyên Toán) Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Môn thi: Toán (chuyên Tin) Thời gian làm bài 150 […]

Đề thi Toán vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 19 tháng 6 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đề và đáp án thi vào 10 môn Toán thành phố […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Tiền Giang 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán (chuyên) tỉnh Tiền Giang, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 18 tháng 6 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 4 bài. Đáp án đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh […]

Đề thi Toán vào 10 trường THPT Thực hành cao nguyên Đắk Lắk 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THPT Thực hành cao nguyên tỉnh Đắk Lắk, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề. Ngày thi 18 tháng 6 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Đồng Nai 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023. Có đáp án. Môn thi: Toán (chuyên). Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu. Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Đồng Nai năm […]