đề thi vào 10 môn toán năm 2022

Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học sư phạm Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Hình thức thi tự luận gồm 11 câu. Đáp án Đề thi Toán vào 10 trường THCS & THPT Nguyễn […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hòa Bình 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Hòa Bình, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT PTDTNT THPT tỉnh, các trường PT DTNT THCS&THPT năm học 2022-2023. Ngày thi 23 tháng 6 năm […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Cà Mau 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Cà Mau, năm học 2022-2023. Đề thi chính thức thi vào trường THPT chuyên tỉnh Cà Mau năm 2022-2023. Môn thi Toán (không chuyên) Ngày thi 21 tháng 6 năm 2022. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian […]