Đề thi vào 10 môn Toán THPT tỉnh Hưng Yên 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Hưng Yên, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức thi trắc nghiệm gồm 50 câu. Mã đề 108.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT tỉnh Hưng Yên 2023-2024

Đề thi vào 10 môn Toán THPT tỉnh Hưng Yên 2023-2024 Đề thi vào 10 môn Toán THPT tỉnh Hưng Yên 2023-2024 Đề thi vào 10 môn Toán THPT tỉnh Hưng Yên 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *