Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn

Hướng dẫn học sinh giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng máy tính casio fx 570ES Plus.

Hệ phương trình hai ẩn được máy ghi là dạng hệ PT tổng quát: $\left\{\begin{array}{l}a_{1} x+b_{1} y=c_{1} \\ a_{2} x+b_{2} y=c_{2}\end{array}\right.$

Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng:

Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn

Ta chọn phím Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn  chọn Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn  rồi nhập các hệ số $a_{1}; b_{1}; c_{1}$ và $a_{2}; b_{2}; c_{c}$ của từng phương trình vào máy.

– Hệ phương trình có nghiệm thì sẽ hiển thị kết quả $(x;y)$

– Hệ phương trình vô nghiệm nếu máy tính hiện ra màn hình math error.

Ví dụ giải hệ phương trình bằng máy tính

Giải hệ PT: $\left\{\begin{array}{l}2 x+y=10 \\ -y=2-x\end{array}\right.$

Đây không là PT tổng quát vì vậy để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn này trên máy tính chúng ta phải đưa về dạng: $\left\{\begin{array}{c}2 x+y=10 \\ x-y=2\end{array}\right.$

Sau khi đưa về dạng của máy ta nhập vào máy

Ấn mode chọn Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn chọn Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn rồi ta nhập số liệu

Nhập số liệu 2 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn ( nhập $a_{1}=2$);1 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn (nhập $b_{1}=1$);10 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn (nhập $c_{1}=10$)

1 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn (nhập $a_{2}=1$); -1 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn (nhập $b_{2}=-1$); 2 Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn (nhập $c_{2}=2$) Cách bấm máy tính casio fx 570ES Plus giải hệ phương trình 2 ẩn

Máy hiện ra kết quả $\left\{\begin{array}{l}x=4 \\ y=2\end{array}\right.$

Vậy hệ PT có nghiệm $(4;2)$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *