Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa 2024-2025

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2024-2025. Gồm có đề thi Toán chung và Toán chuyên.

Đề thi Toán chính thức dành cho thí sinh thi vào 10 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2024-2025.

Môn thi Toán (chung)

Dành chung cho tất cả thí sinh.

Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi: 22 tháng 5 năm 2024. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa 2024-2025

Môn thi Toán chuyên

Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán.

Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi: 23 tháng 5 năm 2024. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa 2024-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *