đại số 9

Một số bài toán rút gọn biểu thức chứa căn thức nâng cao

Đây là bài thứ 6 of 11 trong series Toán nâng cao lớp 9

1) Các bài toán biến đổi đại số thông thường Ví dụ 1. (Trích đề thi HSG huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh) Tính giá trị của biểu thức: $ A=\sqrt{{6-2\sqrt{5}}}+\sqrt{{14-6\sqrt{5}}}$ Lời giải. Ta có: $ A=\sqrt{{6-2\sqrt{5}}}+\sqrt{{14-6\sqrt{5}}}=\sqrt{{{\left( {\sqrt{5}-1} \right)}^{2}}}+\sqrt{{{\left( {3-\sqrt{5}} \right)}^{2}}}=\sqrt{5}-1+3-\sqrt{5}=2$ Ví dụ 2. (Trích đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng năm 2010-2011) Rút gọn  $ […]

Bài tập giải toán bằng cách lập hệ phương trình, lập phương trình có lời giải

KIẾN THỨC CẦN NHỚ Các bước giải: 1. Lập phương trình (hoặc hệ phương trình): – Chọn ẩn số và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn; – Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và qua các đại lượng đã biết ; – Lập phương trình (hoặc hệ phương trình) biểu […]

Biện luận Hệ phương trình bậc nhất chứa tham số

Hướng dẫn học sinh lớp 9 cách biện luận số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất chứa tham số với các bài toán nâng cao liên quan. Ví dụ 1: Cho hệ phương trình: $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}x-2y=5\,\,\,\,\,\,(1)\\mx-y=4\,\,\,\,(2)\end{array} \right.$ a) Giải hệ phương trình với $m=2$. b) Tìm $m$ để hệ phương trình có […]