Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Hà Nội, năm học 2023-2024.

Đề thi chính thức dành cho thí sinh thi vào 10 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023-2024.

Môn thi Toán (chung)

Dành cho tất cả các thí sinh.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 04 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 4 câu.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên 2023-2024

Môn thi Toán (Vòng 2).

Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức thi tự luận gồm 4 câu.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên 2023-2024

Đáp án câu 2.2:

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *