đề cương hk1

Đề cương ôn tập cuối HK1 trường THCS Marie Curie 2023 – 2024

Đề cương ôn tập cuối học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Marie Curie, Hà Nội năm học 2023-2024 dành cho học sinh lớp 6 tự làm chuẩn bị kiểm tra HK1. Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 6 trường THCS Marie Curie năm 2023-2024 gồm các câu hỏi trắc nghiệm phần […]

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 7 THCS Nguyễn Trường Tộ 2022-2023

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội năm học 2022-2023 dành cho học sinh lớp 8 tự làm chuẩn bị kiểm tra HK1. Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 7 trường THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2022-2023 gồm 2 phần Đại số 7 […]

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 9 THCS Ngô Sĩ Liên 2022-2023

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội năm học 2022-2023 dành cho học sinh lớp 9 tự làm chuẩn bị kiểm tra HK1. Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 9 trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2022-2023 gồm các dạng bài trong chương […]

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 9 THCS Archimedes 2022-2023

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Archimedes, Hà Nội năm học 2022-2023 dành cho học sinh lớp 9 tự làm chuẩn bị kiểm tra HK1. Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 9 trường THCS Archimedes năm 2022-2023 gồm các dạng bài trong chương trình học kì 1 […]

Đề cương ôn thi HK1 Toán 6 THCS Khương Đình 2022-2023

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội dành cho học sinh lớp 6 tự làm chuẩn bị cho bài thi HK1 Toán 6 năm học 2022-2023. Nội dung Đề cương ôn tập cuối HK1 môn Toán 6 năm học 2022-2023 gồm có […]

Đề cương ôn thi HK1 Toán 12 THPT Nguyễn Văn Cừ 2022-2023

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Đề cương ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra HK1 môn Toán 12 trường  THPT Nguyễn Văn Cừ năm 2022-2023 gồm có 5 đề thi gồm các câu […]