đề thi vào 10 môn toán năm 2023

Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học sư phạm Hà Nội, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Ngày thi 17 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 10 câu. Mã đề 101 và 102. […]

Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin học. Ngày thi 12 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên thành phố Hà Nội, năm học 2023-2024. Ngày thi 12 tháng 6 năm 2023. Môn thi: Toán (chuyên Toán) Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Môn thi: Toán (chuyên Tin) Thời gian làm bài 150 […]

Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Thái Bình 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán chuyên tỉnh Thái Bình, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin học. Ngày thi 10 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm […]

Đề thi Toán vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2023-2024 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán thành phố Hà Nội, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 11 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi Toán vào 10 THPT thành phố Hà […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2023-2024 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Nam Định, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 10 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi trắc nghiệm (8 câu) và tự luận (5 câu). Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên tỉnh Thái Nguyên 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT tỉnh Thái Nguyên, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 Đề thi dành cho thí sinh dự thi vào lớp chuyên Tin […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai, năm học 2023-2024. Đề thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Hùng Vương 2023-2024. Môn thi Toán (chuyên) Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 8 […]