phương trình

Cách giải phương trình chứa căn, bất phương trình chứa căn cơ bản

Hướng dẫn học sinh giải các phương trình chứa căn, bất phương trình chứa căn dạng cơ bản qua các bài tập ví dụ có lời giải. Để làm được dạng bài tập này các em cần nắm vững cách giải chung, sau đó làm nhiều bài tập cho thành thạo. Cách giải các dạng […]

Cách giải phương trình bậc 2 bằng đồ thị

PHƯƠNG PHÁP Cách giải phương trình bậc hai bằng đồ thị Để giải phương trình bậc hai $a x^{2}+{bx}+{c}=0$ (tức là $a x^{2}=-{bx}-{c}$ ) bằng đồ thị, ta vẽ parabol $y=a x^{2}$ và đường thẳng $y={bx}-{c}$ trong cùng một hệ trục toạ độ, rồi xác định hoành độ các giao điểm của chúng (nếu có). […]

5 dạng bài: Giải bài toán bằng cách lập phương trình ôn thi vào 10

A) TÓM TẮT LÝ THUYẾT Bước 1: Lập phương trình hoặc hệ phương trình: a) Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. b) Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các địa lượng đã biết. c) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: […]

Bài tập giải phương trình ứng dụng hằng đẳng thức

Các em áp dùng những hằng đẳng thức đáng nhớ đã học để giải các phương trình dưới đây. $ \begin{array}{|l|l|} \hline \text { a. }(2 x-5)^{2}-(x+2)^{2}=0 & \text { k. }\left(x^{2}-9\right)-9(x-3)^{2}=0 \\ \hline \text { b. }\left(x^{2}-2 x+1\right)-4=0 & \text { l. } 4 x^{2}+4 x+1=x^{2} \\ \hline \text { c. }(x+1)^{2}=4\left(x^{2}-2 x+1\right) & […]