Toán lớp 9

Đề thi HSG môn Toán THCS tỉnh Bình Dương 2021-2022

Đây là bài thứ 33 of 33 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán THCS tỉnh Bình Dương, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức tự luận gồm 4 câu. Đáp án Đề thi HSG môn Toán THCS tỉnh Bình Dương năm 2021-2022

Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Yên Thành, Nghệ An 2021-2022

Đây là bài thứ 32 of 33 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 vòng 3 huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG Toán 9 vòng 3 huyện Yên Thành, Nghệ […]

Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2021-2022

Đây là bài thứ 2 of 33 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 vòng 3 huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Nghi Lộc, Nghệ An năm […]