Đề thi Toán vào 10 THPT thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2024-2025. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề).

Ngày thi 07 tháng 6 năm 2024. Hình thức thi tự luận gồm 8 bài.

Đề thi Toán vào 10 THPT thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

Đề thi Toán vào 10 THPT thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *