Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên thành phố Hà Nội, năm học 2023-2024.

Ngày thi 12 tháng 6 năm 2023.

Môn thi: Toán (chuyên Toán)

Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2023-2024

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2023-2024

Môn thi: Toán (chuyên Tin)

Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2023-2024

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *