Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định 2024-2025

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định, năm học 2024-2025.

Đề thi chính thức dành cho thí sinh thi vào 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định năm 2024-2025.

Môn thi Toán (chung)

Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 24 tháng 5 năm 2024. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề 1 – Dành cho học sinh thi vào các lớp chuyên tự nhiên.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định 2024-2025

Đề 2 – Dành cho học sinh thi vào các lớp chuyên xã hội.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định 2024-2025

Môn thi Toán (đề chuyên).

Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 25 tháng 5 năm 2024. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định 2024-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *