Bài tập tuần Toán 8

Phiếu bài tập cuối Toán lớp 8 bám sát với chương trình học Toán 8 theo từng tuần trong năm học, giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức Toán 8 theo tuần học.

Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 19: Ôn tập học kì 1. Bài 1: Rút gọn biểu thức sau: $ a)~\left( {x-3} \right)\left( {x+7} \right)-\left( {x+5} \right)\left( {x-1} \right)$ $ b)~\left( {a+1} \right)\left( {a^{2}-a+1} \right)-\left( {a-1} \right)\left( {a^{2}+a+1} \right)$ $ c)~\left( {17m^{2}-6m^{4}+5m^{3}-23m+7} \right):\left( {7-3m^{2}-2m} \right)$ Bài 2: Thực hiện phép […]

Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 16: Phép trừ các phân thức đại số- diện tích tam giác. Bài 1: Thực hiện phép tính: $ a)\dfrac {5-x}{x-y}+\dfrac {6-x}{x^2-y^2}-\dfrac {4-x}{x+y}$ $ b)\dfrac {1}{\left( a-b \right)\left( b-c \right)}-\dfrac {1}{\left( a-c \right)\left( b-c \right)}-\dfrac {1}{\left( a-b \right)( a-c )}$ $ c)\dfrac {5}{2y^2+6y}-\dfrac {4y-3y^3}{y^3-9y}-3$ […]