Giải bài tập SGK Toán lớp 8

Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Trang 8, 9 SGK Toán 8 – Tập 1)

Hướng dẫn học sinh giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 trang 8, 9. Bài học Nhân đa thức với đa thức. Bài 7. (Trang 8 SGK Toán 8 – Tập 1) Làm tính nhân: a) $\displaystyle\left(x^{2}-2 x+1\right)(x-1)$; b) $\displaystyle\left(x^{3}-2 x^{2}+x-1\right)(5-x)$. Từ câu b), hãy suy ra kết quả phép nhân: $\displaystyle\left(x^{3}-2 x^{2}+x-1\right)(x-5)$. Bài […]

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Trang 5, 6 SGK Toán 8 – Tập 1)

Hướng dẫn học sinh giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 trang 5, 6. Bài học Nhân đơn thức với đa thức. Bài 1. (Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 1) Làm tính nhân: a) $\displaystyle x^{2}\left(5 x^{3}-x-\frac{1}{2}\right)$ b) $\displaystyle\left(3 x y-x^{2}+y\right) \frac{2}{3} x^{2} y$ c) $\displaystyle\left(4 x^{3}-5 x y+2 x\right)\left(-\frac{1}{2} x y\right)$ […]