đề thi hsg toán 8

Đề thi HSG Toán 8 thị xã Quảng Yên 2022-2023

Đây là bài thứ 80 of 82 trong series Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG Toán 8 thị xã Quảng Yên năm học 2022-2023 Câu 1: 1/ rút gọn bt 2/ […]

Đề thi HSG Toán 8 thành phố Quy Nhơn 2022-2023

Đây là bài thứ 73 of 82 trong series Đề thi HSG Toán 8

Đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 8 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 1/04/2023. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG Toán 8 thành phố Quy Nhơn năm 2022-2023 Bài 3. Mệnh đề […]

Đề thi HSG Toán 8 thành phố Thanh Hóa 2022-2023 có đáp án

Đây là bài thứ 71 of 82 trong series Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/03/2023. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG Toán 8 thành phố Thanh Hóa năm học 2022-2023