đề thi hsg toán 8

Đề thi HSG Toán 8 huyện Hương Khê, Hà Tĩnh 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 50 of 54 trong series Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 13 câu. Đáp án Đề thi HSG Toán 8 huyện Hương Khê, Hà Tĩnh năm 2021-2022