Chuyên đề Toán lớp 7

Bài tập quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu có lời giải

Vận dụng các khái niệm về đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên và các định lý về mối quan hệ giữa chúng vào giải bài tập. Từ đó các em giúp học sinh lớp 7 hiểu rõ và củng cố nâng cao kiến thức. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP TỰ […]

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 7 THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy 2021-2022

Đề cương ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022.  *Download file Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 7 THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy 2021-2022 bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Bài tập chuyên đề Đơn thức – Toán lớp 7

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng: 1. Những biểu thức sau là đơn thức: a. $ -3x^{5}y;-7;\dfrac{3}{4};2+5xy^{2}$ b. $ 2xy^{3};5;\dfrac{7}{2};\dfrac{7}{x}$ c. $ 5x^{3}y^{2};-8;\dfrac{3}{4}x^{2}y^{5}$ d. $ 4x^{3}y^{5};-3;7+2x^{2}y$ 2. Phần hệ số của đơn thức $ 7x^{3}y^{2}$ là: a.7 b.42 c. $ 7xy$ d. $ \dfrac{5}{6}$ 3. Số 0 được gọi là: a. Đơn thức không […]