Series: Đề thi HSG Toán 8

Đề thi HSG Toán lớp 8 trong các kì thi học sinh giỏi cấp quận huyện, tỉnh thành phố trên cả nước dành cho học sinh lớp 8 ôn thi HSG.

Đề thi HSG Toán 8 thành phố Thái Bình 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 8 of 88 trong series Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 8 thành phố Thái Bình, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án tham khảo Đề thi HSG Toán 8 thành phố Thái Bình năm học 2021-2022

Đề thi HSG Toán 8 huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 2021-2022

Đây là bài thứ 9 of 88 trong series Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 14 câu. Hướng dẫn giải Câu 14. 1/x^2 + x = 1/x(x+1) Ta có 1/x(x+1) + x/2 + (x+1)/4 >=3/2 Tương tự 1/y(y+1) + […]