Chuyên đề Toán lớp 4

Ôn tập Toán 4 – Bài 4 – So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ , tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng

Đây là bài thứ 4 of 5 trong series Ôn tập Toán 4 theo từng bài học

Bài 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ , tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. *Download file word Ôn tập Toán 4 – Bài 4.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Ôn tập Toán 4 – Bài 3 – Triệu và lớp triệu. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Đây là bài thứ 3 of 5 trong series Ôn tập Toán 4 theo từng bài học

Bài 3: Triệu và lớp triệu. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. *Download file word Ôn tập Toán 4 – Bài 3.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 5

Đây là bài thứ [part not set] of 5 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 4

ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 – PHẦN 5 Hướng dẫn học sinh làm dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu. Nhắc lại lý thuyết: Số lớn = (Tổng + Hiệu) / 2 Số bé = (Tổng – Hiệu) / 2 Bài tập ví dụ có lời giải Bài 1. Tìm hai số […]

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 4

Đây là bài thứ 4 of 5 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 4

ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 – PHẦN 4 Các bài toán cơ bản Bài 1: Viết số tự nhiên bé nhất có 8 chữ số khác nhau. Bài 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng các chữ số đều bằng 5. Bài 3: Viết số tự nhiên bé nhất […]

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 3

Đây là bài thứ 3 of 5 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 4

ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 – PHẦN 3 Các bài toán cơ bản Bài 1: Cho số có 6 chữ số. Vậy khi viết thêm chữ số 8 vào bên trái của số đó thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị? Bài 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số? […]

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 2

Đây là bài thứ 2 of 5 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 4

ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 – PHẦN 2 Bài 1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 5678 kg gạo. Người bán hàng thấy rằng nếu buổi sáng bán thêm được 214kg gạo thì sẽ gấp 3 lần số gạo bán được trong buổi chiều. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu […]