Đề khảo sát môn Toán 9 THCS Archimedes Đông Anh tháng 10 năm 2021

Đề khảo sát môn Toán chuyên lớp 9 trường THCS Archimedes Đông Anh tháng 10 năm học 2021 – 2022. Thời gian làm bài 150 phút.

Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài.

Đề khảo sát môn Toán 9 THCS Archimedes Đông Anh tháng 10 năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *