Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Bài 1, 2, 3 (Trang 6 SGK Toán 5)

Hướng dẫn học sinh giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5 trang 6. Bài học Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số. Bài 1. (Trang 6 SGK Toán 5) Rút gọn các phân số: $\displaystyle\frac {15}{25} ;$  $\displaystyle\frac {18}{27} ;$  $\displaystyle\frac {36}{64} \cdot $ Bài giải $\displaystyle\frac {15}{25}=\frac{15\colon  5}{25\colon  5}=\frac{3}{5}$ $\displaystyle\frac {18}{27}=\frac{18\colon  9}{27\colon  9}=\frac{2}{3}$ […]

Bài 1, 2, 3, 4 (Trang 4 SGK Toán 5)

Hướng dẫn học sinh giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5 trang 4. Bài học Ôn tập: Khái niệm phân số. Bài 1. (Trang 4 SGK Toán 5) a) Đọc các phân số: $\displaystyle\frac {5}{7};$  $\displaystyle\frac {25}{100};$  $\displaystyle\frac {91}{38};$  $\displaystyle\frac {60}{17};$ $\displaystyle\frac {85}{1000}\cdot $ b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên. Bài […]