Đề thi Toán lớp 4

Đề thi giữa HK1 môn Toán lớp 4 số 1

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 4 – SỐ 1 (Thời gian làm bài 40 phút) Phần 1: Trắc nghiệm Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng A. 6kg5g = ……………………g . Số điền vào chỗ chấm là: a,  6005                 b, 605                    c, 65 B. 1 phút 5 giây = ……………………….giây […]