Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2021 có đáp án chính thức

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022. Môn thi: Toán. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án chính thức.

Ngày thi 13/6/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2021 có đáp án chính thức

Đáp án – thang điểm Đề thi vào 10 môn Toán thành phố Hà Nội năm học 2021-2022:

Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2021 có đáp án chính thức Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2021 có đáp án chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.