Toán lớp 11

Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Toán 11 – Đại số & Giải tích

Sách Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Toán cơ bản và nâng cao lớp 11 – Đại số & Giải tích. Tác giả Nguyễn Kiếm, Lê Thị Hương, Hồ Xuân Thắng. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Sách tóm tắt lý thuyết, Phân loại và phương pháp giải […]