Chuyên đề Toán lớp 11

Cách giải hệ phương trình lượng giác cơ bản dạng 1

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Với các hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}\sin x \pm \sin y=m \\ x \pm y=\alpha\end{array}\right.$ $\left\{\begin{array}{l}\cos x \pm \cos y=m \\ x \pm y=\alpha\end{array}\right.$ $\left\{\begin{array}{l}\tan x \pm \tan y=m \\ x \pm y=\alpha\end{array}\right.$ $\left\{\begin{array}{l}\cot x \pm \cot y=m \\ x \pm y=\alpha\end{array}\right.$ Ta chuyển tổng $f(x) \pm f(y)=m$ thành tích bằng một trong […]

Cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong không gian

LÝ THUYẾT Phương pháp 1 Cơ sở của phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha)$ và $(\beta)$ cần thực hiện: – Bước 1: Tìm hai điểm chung $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ của $\alpha$ và $(\beta)$. – Bước 2: Đường thẳng $\mathrm{AB}$ là giao tuyến cần tìm $(A B=(\alpha) \cap(\beta))$. Chú ý Để tìm […]

Các cách chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian

PHƯƠNG PHÁP Để chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian chúng ta có thể sử dụng một trong các cách dưới đây: – Cách 1: Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phẳng, rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song trong hình học phẳng (như tính chất đường trung bình, […]