Chuyên đề Toán lớp 11

Cách giải hệ phương trình lượng giác cơ bản dạng 1

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Với các hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}\sin x \pm \sin y=m \\ x \pm y=\alpha\end{array}\right.$ $\left\{\begin{array}{l}\cos x \pm \cos y=m \\ x \pm y=\alpha\end{array}\right.$ $\left\{\begin{array}{l}\tan x \pm \tan y=m \\ x \pm y=\alpha\end{array}\right.$ $\left\{\begin{array}{l}\cot x \pm \cot y=m \\ x \pm y=\alpha\end{array}\right.$ Ta chuyển tổng $f(x) \pm f(y)=m$ thành tích bằng một trong […]

Cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong không gian

LÝ THUYẾT Phương pháp 1 Cơ sở của phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha)$ và $(\beta)$ cần thực hiện: – Bước 1: Tìm hai điểm chung $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ của $\alpha$ và $(\beta)$. – Bước 2: Đường thẳng $\mathrm{AB}$ là giao tuyến cần tìm $(A B=(\alpha) \cap(\beta))$. Chú ý Để tìm […]

Các cách chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian

PHƯƠNG PHÁP Để chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian chúng ta có thể sử dụng một trong các cách dưới đây: – Cách 1: Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phẳng, rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song trong hình học phẳng (như tính chất đường trung bình, […]

Cách tính giới hạn dãy số, hàm số bằng máy tính cầm tay

Phương pháp sử dụng máy tính casio fx 570vn plus tính giới hạn của dãy số, hàm số. Và với các dòng máy tính khác cũng được thực hiện các thao tác tương tự. CÁCH TÍNH GIỚI HẠN DÃY SỐ Để tính giới hạn dãy số lim f(n) – Bước 1: Nhập vào máy tính biểu […]

Cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong không gian

LÝ THUYẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU TRONG KHÔNG GIAN Hai đường thẳng được gọi là chéo nhau trong không gian khi chúng không cùng một mặt phẳng, không song song và không cắt nhau. CÁCH TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau […]