Đề thi Toán lớp 2

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2 số 4

BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 2 – SỐ 4 Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: Bài 1: Trong phép tính 34 = 84 – 50 , số 34 được gọi là: A. Tổng               B. Số trừ                C. Hiệu                          D. Số bị trừ […]

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2 số 3

BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 2 – SỐ 3 Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: Bài 1: Trong phép tính 25 = 61 – 36, số 25 được gọi là: A. Số hạng              B. Số hạng             C. Số trừ                        D. Hiệu Bài […]