Toán lớp 8

Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 8 năm 2021-2022 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2021-2022 có đáp án. Thời gian làm bài: 60 phút. Câu 1: (2.0đ) Tính a) $\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{5} \cdot\left(\dfrac{-3}{4}\right)$ b) $\dfrac{3}{4} \cdot 26 \dfrac{1}{5}-\dfrac{3}{4} \cdot 44 \dfrac{1}{5}$ Câu 2: (2.0đ) Biết độ dài các cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 3, […]

Các bài toán đưa về tổng bình phương $ A^{2}+B^{2}=0$

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Bình phương của một tổng, hiệu $ (A+B)^{2}=A^{2}+2AB+B^{2}$ $ (A-B)^{2}=A^{2}-2AB+B^{2}$ 2) Bình phương của một đa thức $ \left( {a+b+c} \right)^{2}=a^{2}+b^{2}+c^{2}+2ab+2ac+2bc$ 3) Lập phương của một tổng ba số, tổng các lập phương của ba số $ \begin{array}{l}\left( {a+b+c} \right)^{3}=a^{3}+b^{3}+c^{3}+3\left( {a+b} \right)\left( {b+c} \right)\left( {c+a} \right)\\a^{3}+b^{3}+c^{3}-3abc=\left( {a+b+c} \right)\left( {a^{2}+b^{2}+c^{2}-ab-bc-ca} \right)\end{array}$ […]