Đề thi Toán lớp 8

Đề thi HSG Toán 7 huyện Như Thanh, Thanh Hoá 2021-2022

Đây là bài thứ 34 of 35 trong series Đề thi HSG Toán 7

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 5/5/2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Gợi ý Đáp án Câu 3: 3.1: xy(x-2)-(x-2)=5 <=> (xy-1)(x-2)=5 Giải hệ… 3.2: Từ gt: a3+b3+c3+d3=3c3-15d3=3(c3-5d3) chia hết cho […]