Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 huyện Quốc Oai năm 2023

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian 120 phút.

Hình thức thi tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 huyện Quốc Oai năm 2023

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 huyện Quốc Oai năm 2023

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 huyện Quốc Oai năm 2023

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 huyện Quốc Oai năm 2023 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 huyện Quốc Oai năm 2023 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 huyện Quốc Oai năm 2023 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 huyện Quốc Oai năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *