Chuyên đề Toán lớp 8

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trãi 2023-2024

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 sách kết nối tri thức trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội dành cho học sinh lớp 8 tự làm chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa HK1 Toán 8 năm học 2023-2024. Nội dung Đề cương ôn tập giữa HK1 […]

Đề cương ôn giữa kì 2 Toán 8 THCS Giảng Võ 2022-2023

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đề minh họa kiểm tra giữa kì 2 Toán 8 trường THCS Giảng Võ 2022-2023

Dạng bài thực hiện phép tính với các biểu thức hữu tỉ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số đã học để biến đổi. BÀI TẬP MINH HỌA 3A. Thực hiện các phép tính sau: a) $ P=(4x^{2}-1)\left( {\dfrac{1}{{2x-1}}-\dfrac{1}{{2x+1}}-1} \right)$ với $ x\ne \pm \dfrac{1}{2};$ b) $ Q=\left( {\dfrac{3}{{x+3}}-\dfrac{9}{{x^{2}+6x+9}}} \right):\left( {\dfrac{3}{{x^{2}-9}}+\dfrac{1}{{3-x}}} \right)$ với $ x\ne 0$ […]

Cách tìm điều kiện xác định của phân thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để tìm điều kiện xác định của phân thức ta xác định các giá trị của biến để mẫu thức khác 0. BÀI TẬP MINH HỌA 2A. Tìm x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định: a) $ \dfrac{{5x}}{{2x+6}};$ b) $ \dfrac{8}{{x^{2}-4}};$ c) $ \dfrac{{2x+1}}{{4x^{2}+2x}};$ d) $ \dfrac{{x-2}}{{x^{3}-27}}.$ […]

Cách chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến – Đại số 8

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Rút gọn biểu thức đã cho và chứng tỏ kết quả đó không phụ thuộc thuộc vào biến. BÀI TẬP MINH HỌA 6A. Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức: $ P=3m\left( {\dfrac{2}{3}m^{2}-3m^{4}} \right)+(3m)^{2}(m^{3}-1)+(-2m+9)m^{2}-12$ không phụ thuộc vào giá trị của biến m. 6B. Cho biểu thức Q = t(2t3 +t […]