Chuyên đề Toán lớp 8

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trãi 2023-2024

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 sách kết nối tri thức trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội dành cho học sinh lớp 8 tự làm chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa HK1 Toán 8 năm học 2023-2024. Nội dung Đề cương ôn tập giữa HK1 […]

Dạng bài thực hiện phép tính với các biểu thức hữu tỉ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số đã học để biến đổi. BÀI TẬP MINH HỌA 3A. Thực hiện các phép tính sau: a) $ P=(4x^{2}-1)\left( {\dfrac{1}{{2x-1}}-\dfrac{1}{{2x+1}}-1} \right)$ với $ x\ne \pm \dfrac{1}{2};$ b) $ Q=\left( {\dfrac{3}{{x+3}}-\dfrac{9}{{x^{2}+6x+9}}} \right):\left( {\dfrac{3}{{x^{2}-9}}+\dfrac{1}{{3-x}}} \right)$ với $ x\ne 0$ […]

Cách tìm điều kiện xác định của phân thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để tìm điều kiện xác định của phân thức ta xác định các giá trị của biến để mẫu thức khác 0. BÀI TẬP MINH HỌA 2A. Tìm x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định: a) $ \dfrac{{5x}}{{2x+6}};$ b) $ \dfrac{8}{{x^{2}-4}};$ c) $ \dfrac{{2x+1}}{{4x^{2}+2x}};$ d) $ \dfrac{{x-2}}{{x^{3}-27}}.$ […]