Chuyên đề Toán lớp 8

Đề cương ôn giữa kì 2 Toán 8 THCS Giảng Võ 2022-2023

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đề minh họa kiểm tra giữa kì 2 Toán 8 trường THCS Giảng Võ 2022-2023

Dạng bài thực hiện phép tính với các biểu thức hữu tỉ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số đã học để biến đổi. BÀI TẬP MINH HỌA 3A. Thực hiện các phép tính sau: a) $ P=(4x^{2}-1)\left( {\dfrac{1}{{2x-1}}-\dfrac{1}{{2x+1}}-1} \right)$ với $ x\ne \pm \dfrac{1}{2};$ b) $ Q=\left( {\dfrac{3}{{x+3}}-\dfrac{9}{{x^{2}+6x+9}}} \right):\left( {\dfrac{3}{{x^{2}-9}}+\dfrac{1}{{3-x}}} \right)$ với $ x\ne 0$ […]