đề thi hsg toán 6

Đề thi HSG Toán 6 huyện Hương Khê, Hà Tĩnh 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 24 of 25 trong series Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 13 câu. Đáp án Đề thi HSG Toán 6 huyện Hương Khê, Hà Tĩnh năm 2021-2022 *Download file Đề thi HSG Toán 6 huyện […]

300 đề thi học sinh giỏi Toán 6 năm 2018-2021 file word

Đây là bài thứ 23 of 25 trong series Đề thi HSG Toán 6

Tuyển chọn 300 đề thi học sinh giỏi Toán 6 năm 2018-2021 gồm hơn 300 đề học sinh giỏi file word qua các năm 2018, 2019, 2020. Bộ đề thi này giúp các em luyện thi, đồng thời giúp các thầy cô có tài liệu để bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán 6 […]