đề thi hsg toán 6

Đề khảo sát HSG Toán 6 huyện Vũ Thư 2022-2023 có đáp án

Đây là bài thứ 41 of 42 trong series Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề khảo sát HSG Toán 6 huyện Vũ Thư năm 2022-2023

Đề khảo sát năng lực HSG Toán 6 huyện Ninh Giang 2022-2023

Đây là bài thứ 26 of 42 trong series Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát năng lực học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 5 tháng 11 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đề khảo sát năng lực HSG Toán 6 huyện Ninh Giang, Hải Dương […]