Đề thi HSG môn Toán 9 tỉnh Hà Tĩnh 2021-2022 có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Toán tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút. Có đáp án.

Hình thức tự luận gồm 13 câu.

Đề thi HSG môn Toán 9 tỉnh Hà Tĩnh 2021-2022 có đáp án

Đề thi HSG môn Toán 9 tỉnh Hà Tĩnh 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG môn Toán 9 tỉnh Hà Tĩnh 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG môn Toán 9 tỉnh Hà Tĩnh 2021-2022 có đáp án

Lời giải: Nguyễn Ngọc Hùng

Series Navigation<< Đề thi HSG Toán 9 THCS tỉnh Nam Định 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.