hình học 7

Sử dụng tính chất đường trung trực vào bài toán về cực trị (tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất)

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng tính chất đường trung trực để thay đổi độ dài một đoạn thẳng bằng độ dài một đoạn thẳng khác bằng nó. Sử dụng bất đẳng thức tam giác để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất. BÀI TẬP MINH HỌA 9A.    Hai điểm A, B cùng nằm […]

Các bài toán sử dụng tính chất đường trung trực – Hình học 7

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng Định lí 1. Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó. BÀI TẬP MINH HỌA 1A.    Cho hai điểm A, B nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng MN, Chứng minh  $ \displaystyle \Delta $MAB = $ […]

Vận dụng tính chất phân giác của một góc để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Áp dụng Định lí thuận về tia phân giác. Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó. BÀI TẬP MINH HỌA 1A.    Cho $ \displaystyle \Delta $ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 6cm. Gọi E là trung điểm […]

Hướng dẫn cách chứng minh một điểm là trọng tâm của tam giác – Hình học 7

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để chứng minh một điểm là trọng tâm của một tam giác, ta có thể dùng một trong hai cách sau: – Chứng minh điểm đó là giao điểm của hai đường trung tuyến trong tam giác. – Chứng minh điểm đó thuộc một đường trung tuyến của tam giác và thỏa […]

Bài tập: So sánh hai đường xiên hoặc hai hình chiếu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Vận dụng Định lý 2. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Trong tam giác ABC, nếu $ \displaystyle \widehat{B}>\widehat{C}$thì AC > AB. BÀI TẬP MINH HỌA 1A.    Cho tam giác ABC có AB <AC. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. So […]

Lý thuyết và bài tập đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song

Tài liệu “Lý thuyết và bài tập đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song” sẽ cung cấp cho các em học sinh lớp 7 chủ điểm kiến thức và  bài tập trọng tâm chủ đề này. Tài liệu giúp các em học tốt, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán […]

Bài tập quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu có lời giải

Vận dụng các khái niệm về đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên và các định lý về mối quan hệ giữa chúng vào giải bài tập. Từ đó các em giúp học sinh lớp 7 hiểu rõ và củng cố nâng cao kiến thức. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP TỰ […]

Một số bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác

A. LÝ THUYẾT 1. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Xét $ \Delta ABC$ và $ \Delta A’B’C’$ có: $ \displaystyle \left. \begin{array}{l}AB=A’B’\\BC=B’C’\\AC=A’C’\end{array} \right\}\Rightarrow \,\,\Delta ABC=\Delta A’B’C’\,\,\left( {c.c.c} \right)$ 2. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác […]