Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học sư phạm Hà Nội, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án.

Ngày thi 17 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 10 câu.

Mã đề 101 và 102.

Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024 có đáp án Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024 có đáp án Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024 có đáp án

Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024

Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2023-2024 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *